പൂർണ്ണസ്‌ക്രീൻ മോഡ് അനുവദിക്കുക

പൂർണ്ണസ്‌ക്രീൻ മോഡ് അനുവദിക്കുക.

എല്ലാ Google Chrome UI-കളും മറഞ്ഞിരിക്കുന്നതും വെബ് ഉള്ളടക്കം മാത്രം ദൃശ്യമായിരിക്കുന്നതുമായ പൂർണ്ണസ്‌ക്രീൻ മോഡ് ലഭ്യതയെ ഈ നയം നിയന്ത്രിക്കുന്നു.

ഈ നയം true എന്നായി സജ്ജമാക്കുകയോ കോൺഫിഗർചെയ്യാത്ത നിലയിലോ ആണെങ്കിൽ, അനുയോജ്യമായ അനുമതികളുള്ള ഉപയോക്താവിനും അപ്ലിക്കേഷനുകൾക്കും വിപുലീകരണങ്ങൾക്കും പൂർണ്ണസ്‌ക്രീൻ മോഡിൽ പ്രവേശിക്കാനാകും.

ഈ നയം false എന്നതായി സജ്ജമാക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഉപയോക്താവിനോ ഏതെങ്കിലും അപ്ലിക്കേഷനുകൾക്കോ വിപുലീകരണങ്ങൾക്കോ പൂർണ്ണസ്‌ക്രീൻ മോഡിൽ പ്രവേശിക്കാനാകില്ല.

Google Chrome OS ഒഴികെയുള്ള എല്ലാ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളിലും പൂർണ്ണസ്‌ക്രീൻ മോഡ് പ്രവർത്തനരഹിതമായിരിക്കുമ്പോൾ കിയോസ്‌ക് മോഡ് ലഭ്യമാകില്ല.

Supported on: Microsoft Windows XP SP2 അല്ലെങ്കില്‍ അതിനുശേഷമുള്ളത്
Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
Value NameFullscreenAllowed
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)