Payagan o tanggihan ang pagkuha ng video

Pahintulutan o tanggihan ang pag-capture ng video.

Kung naka-enable o hindi naka-configure (default), ipo-prompt ang user para sa
access sa pag-capture ng video maliban sa mga URL na naka-configure sa
listahan ng VideoCaptureAllowedUrls na mabibigyan ng access nang hindi
pino-prompt. Maa-access ng mga ARC-app ang camera kung nabigyan ng
pahintulot ang mga ito.

Kapag naka-disable ang patakarang ito, hindi ipo-prompt kahit kailan ang user
at ang pagkuha ng video ay magiging available lang sa mga URL na
naka-configure sa VideoCaptureAllowedUrls. Hindi maa-access ng mga ARC-app
ang camera.

Sa labas ng mga ARC-app, naaapektuhan ng patakarang ito ang lahat ng uri ng
input ng video at hindi lang ang built-in na camera.

Supported on: Microsoft Windows XP SP2 o mas bago
Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
Value NameVideoCaptureAllowed
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)