அறிவுறுத்தல் இல்லாமல் வீடியோ படமெடுப்புச் சாதனங்களுக்கு அணுகல் வழங்கப்படும் URLகள்.

இந்தப் பட்டியலில் உள்ள வடிவங்கள், கோரப்படும் URLஇன் பாதுகாப்பு மூலத்துடன் ஒப்பிடப்படும். ஏதேனும் பொருத்தம் காணப்பட்டால், எந்த அறிவிப்பும் இல்லாமல் ஆடியோ பதிவுச் சாதனங்களுக்கு அணுகல் வழங்கப்படும்.

குறிப்பு: பதிப்பு 45 வரை, கியாஸ்க் பயன்முறையில் மட்டுமே இந்தக் கொள்கை ஆதரிக்கப்பட்டது.

Supported on: Microsoft Windows XP SP2 அல்லது அதற்கு பிந்தைய பதிப்பு
அறிவுறுத்தல் இல்லாமல் வீடியோ படமெடுப்புச் சாதனங்களுக்கு அணுகல் வழங்கப்படும் URLகள்.

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome\VideoCaptureAllowedUrls
Value Name{number}
Value TypeREG_SZ
Default Value

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)