Domyślna ścieżka Eksploratora

Ustaw domyślną ścieżkę dla polecenia Eksplorator Windows, w przycisku menu Start. Pozostaw puste, aby usunąć polecenie Eksplorator Windows. Obsługiwane są również specjalne lokalizacje 'komputer', 'pulpit' i 'biblioteki'

Jeśli ustawisz stan na 'Zablokowano na tej wartości', ustawienie zostanie zablokowane na określonej wartości dla wszystkich użytkowników.

Jeśli ustawisz stan na 'Zablokowano na domyślnej', ustawienie zostanie zablokowane na wartości domyślnej dla wszystkich użytkowników. Określona wartość jest ignorowana.

Jeśli ustawisz stan na 'Odblokowano', domyślna wartość ustawienia zostanie zmieniona na określoną wartość. Poszczególni użytkownicy będą mogli zmienić to ustawienie.

Obsługiwane na: Wymaga Classic Shell 4.0.4 lub nowszego. Wymaga Internet Explorer 9 lub nowszego.
Stan:


  1. Zablokowano na tej wartości
    Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
    Registry PathSoftware\Policies\IvoSoft\ClassicStartMenu
    Value NameExplorerPath_State
    Value TypeREG_DWORD
    Value0
  2. Zablokowano na domyślnej
    Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
    Registry PathSoftware\Policies\IvoSoft\ClassicStartMenu
    Value NameExplorerPath_State
    Value TypeREG_DWORD
    Value1
  3. Odblokowany
    Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
    Registry PathSoftware\Policies\IvoSoft\ClassicStartMenu
    Value NameExplorerPath_State
    Value TypeREG_DWORD
    Value2

Domyślna ścieżka Eksploratora

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\IvoSoft\ClassicStartMenu
Value NameExplorerPath
Value TypeREG_SZ
Default Value

classicstartmenu.admx

Szablony administracyjne (Komputery)

Szablony administracyjne (Użytkownicy)