Fördröj multiplikator för delade knappar (%)

Välj procent av meny fördröjning som ska användas när hovra över huvuddelen av den delade knappen. Till exempel 200% innebär två gånger längre fördröjning än normalt

Om du ställer in läget på 'Låst till detta värde', kommer inställningen att vara låst till det angivna värdet för alla användare.

Om du ställer in läget på 'Låst till standard', kommer inställningen att vara låst till standardvärdet för alla användare. Det angivna värdet ignoreras.

Om du ställer in läget på 'Olåst', kommer standardvärdet för inställningen ändras till det angivna värdet. Enskilda användare kan åsidosätta inställningen.

Stöds på: Kräver Classic Shell 4.0.4 eller senare. Kräver Internet Explorer 9 eller senare.
classicstartmenu.admx

Administrativa mallar (datorer)

Administrativa mallar (användare)