Tillat aktiv skripting

Med denne policyinnstillingen kan du bestemme om skriptkode på sider i sonen skal kjøres.

Hvis du aktiverer denne policyinnstillingen, kan skriptkode på sider i sonen kjøres automatisk. Hvis du velger Spør i rullegardinlisten, vil brukerne bli bedt om å velge om skriptkode på sider i sonen skal kjøres.

Hvis du deaktiverer denne policyinnstillingen, blir skriptkode på sider i sonen forhindret fra å kjøre.

Hvis du ikke konfigurerer denne policyinnstillingen, vil brukerne bli bedt om å velge om skriptkode på sider i sonen Lokal maskin skal tillates å kjøre.

Støttes av: Minst Internet Explorer 6.0 i Windows XP med Service Pack 2 eller Windows Server 2003 med Service Pack 1
Tillat aktiv skripting


  1. Aktiver
    Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
    Registry PathSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Lockdown_Zones\2
    Value Name1400
    Value TypeREG_DWORD
    Value0
  2. Deaktiver
    Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
    Registry PathSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Lockdown_Zones\2
    Value Name1400
    Value TypeREG_DWORD
    Value3
  3. Spør
    Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
    Registry PathSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Lockdown_Zones\2
    Value Name1400
    Value TypeREG_DWORD
    Value1


inetres.admx

Administrative maler (datamaskiner)

Administrative maler (brukere)