Microsoft Chat

Angir ActiveX-kontrollen for Microsoft Chat som administratorgodkjent.

Denne kontrollen brukes av webutviklere til å bygge tekst- og grafikkbaserte chattemiljøer for sanntidskommunikasjon på weben.

Hvis du aktiverer denne policyen, kan kontrollen kjøres i sikkerhetssoner der du angir at administratorgodkjente kontroller kan kjøres.

Hvis du deaktiverer eller ikke konfigurerer denne policyen, angis ikke kontrollen som administratorgodkjent.

Hvis du vil angi hvordan administratorgodkjente kontroller behandles for hver sikkerhetssone, utfører du følgende trinn:

1. Klikk Gruppepolicy, Brukerkonfigurasjon, Vedlikehold av Internet Explorer og deretter Sikkerhet.

2. Dobbeltklikk Sikkerhetssoner og Innholdssensur, klikk Importer gjeldende innstillinger for sikkerhetssoner, og klikk deretter Endre innstillinger.

3. Merk innholdssonen du vil behandle ActiveX-kontroller i, og klikk deretter Egendefinert nivå.

4. I området Kjør ActiveX-kontroller og plugin-moduler klikker du Godkjent av administrator.

Støttes av: Minst Internet Explorer 5.0
inetres.admx

Administrative maler (datamaskiner)

Administrative maler (brukere)